Вправи та завдання » Pascal - основи програмування

Основи програмування на мові Pascal

 

Спонсори

Вправи та завдання

1. Вкажіть вірні імена змінних серед нижче приведених:

а) proba; б) _fire_; в) 5_step;
г) BoX; д) fi_re; е) step_5;
є) 5BoX; ж) maMa;

з) _step_5;

2. Які з приведених нижче послідовностей символів є операторами присвоювання:

а) a := b; б) a = a+1; в) a:b–sqr(2);
г) a * x + b := 0; д) z := 0; е) z := z+1;
є) z := z + 1,2; ж) y := y;

з) –y := y?

3. Вкажіть серед нижче написаної програми рядки з помилками:

{програма знаходить суму двох чисел, введених з клавіатури }
program summa 2;
begin
a b S : integer;
a := 5;
b := a–2;
S = a + b;
writeln(' Сума = ' S);
end.

 

4. Які з наступних послідовностей символів є операторами вводу:

а) read(x, y, z); б) read x, y, z; в) read(x);
г) x := read(x); д) read(a; b); е) read(a, b+c); 

5. Задати у вигляді оператора присвоювання наступні дії:

а) змінній х присвоїти значення, що дорівнює півсумі значень змінних х та у;

б) подвоїти значення змінної а;

в) значення змінної х збільшити на 0,1;

г) змінити знак значення змінної t.

 

6. Які з наступних послідовностей символів є операторами виведення:

а) write(x, y); б) write x, y, z; в) print x; 
г) write(100); д) read(a; b); е) write(x, x+10,2);
скачать dle 10.4фильмы бесплатно Попередня сторінка » Організація вводу-виводу