Робота з літерними та символьними величинами » Pascal - основи програмування

Основи програмування на мові Pascal

 

Спонсори

Робота з літерними та символьними величинами

     Ми вже з вами згадували про символьні змінні, які описуються як тип char, і нагадаємо, що змінні даного типу можуть бути лише одним символом з множини 256 символів, що є й розпорядженні ПЕОМ. А як бути у тому випадку, коли нам потрібно працювати з словами, реченнями і, навіть, цілими фрагментами тексту. Для цього у мові Паскаль передбачено ще один тип змінної, який називається string. В багатьох підручниках та посібниках це слово переводиться як «рядок», що не зовсім відповідає дійсності. Взагалі кажучи, в українській мові не існує слова, яке було б буквальним перекладом або розумінням англійського string. По суті справи нам повинно бути зрозуміло, що щось схоже до звичного нам рядку літер, хоча вже тут ми припустились неточності, адже вираз «1998» є числом, в звичному для нас мовному розумінні, а у мові Паскаль це може бути або числом , або рядком – в залежності від того, як було описано змінну, значенням якої є написаний вираз. Тому не будемо вдаватись до точних тлумачень значення слова string, а просто скажемо, що даний тип характеризує символьну змінну, яка може складатись не з одного символу, а з багатьох і надалі величини, описані даним типом домовимось називати літерними величинами. Літерні величини можуть бути і рядками, і реченнями, і словами, і окремими символами.

     Паскаль накладає обмеження на даний тип змінної, тобто кількість символів у значенні змінної типу string не може бути більшою за 255.

     Розробники мови при створенні типу string описали його як array[1..255] of char, але ми можемо задавати і менший (але ні в якому разі не більший!) розмір змінних або констант даного типу.

скачать dle 10.4фильмы бесплатно Наступна сторінка » Основні операції для роботи з літерни...