Основні операції для роботи з літерними величинами » Pascal - основи програмування

Основи програмування на мові Pascal

 

Спонсори

Основні операції для роботи з літерними величинами

    Перейдемо до розгляду основних операцій, призначених для роботи з літерними величинами.

    Для роботи з літерними величинами у мові Паскаль передбачено наступні операції, процедури та функції :

  • Length(st) – визначає довжину літерної величини st. Іншими слова, просто підраховує кількість символів в літерній величині. Цю ж інформацію можна отримати, зчитавши значення st[0], але будьте уважні, необхідно на друк виводити значення не st[0], a ord(st[0])!
  • Copy(st, m, n) – виділяє з літерної величини st n символів, починаючи з символу під номером m. Дана функція використовується для копіювання.
  • Concat(st1, st2) – об’єднує дві літерні величини. Дана функція виконує ту ж саму дію, що й операція ‘+’, введена вона для сумісності з більш ранніми версіями мови Паскаль.
  • Val(st, m, kod) – перетворює літерну величину st в число m. Якщо kod <> 0, то введена літерна величина не є числом.

    Для кращого розуміння приведемо простеньку програму:


program demo_val_str;
var st : string;
    k, kod : integer;
begin
  write('Введiть слово: ');readln(st);
  val(st, k, kod);
  if kod <> 0 then writeln(' Введене слово не є числом ')
  else writeln('Слово є числом ', k);
  readln
end.

  • Str(m, st) – перетворює число в літерну величину, тобто дана процедура є оберненою до val.
  • Delete(st, m, n) – видалення деякої групи символів довжиною n починаючи з позиції m в літерній величині st.
  • Insert(st2, st1, n) – вставити в літерну величину st1 літерну величину st2 починаючи з позиції n.

    Крім того, до літерних величин можна застосовувати операції порівняння, так само, як і до числових величин. З останнім розберемося дещо детальніше на прикладі конкретної задачі.

 

    Задача 1. Знайти, яке з двох введених слів більше.

   Розв’язання: Всі розглянуті раніше операції порівняння двох величин, які ми застосовували до числових змінних, можна застосовувати і до літерних величин. Тобто можна говорити, що одна величина дорівнює іншій, або величина А більша (менша) за величину В. Тут необхідно зробити відповідні роз’яснення.

    По–перше, зрозуміло, що «мама» = «мама», але тільки у тому випадку, коли всі літери в обох словах написані одними й тими ж символами, тобто літерами одного і того ж алфавіту. Якщо ж ми у першому слові літери «а» напишемо літерами англійського алфавіту, а у другому – на перший погляд ті ж самі літери «а» напишемо у російському (українському) алфавіті, то ці слова вже не будуть однаковими. Це пов’язано з тим, що, як ми вже вказували, тип string описано як масив типу char, а останній тип є впорядкованим і однакові на вигляд літери різних алфавітів не є однаковими, оскільки їм відповідають різні порядкові номери відповідних символів.

    По–друге, як бути у випадках, коли слова мають різну кількість літер («мама» – «мам»), або ж відрізняються одним символом («мама» – «Мама»)? У даному випадку (як і всіх інших) ПЕОМ діє наступним чином: порівнюються попарно відповідні літери двох слів і як тільки виявляється, що два чергові символи в слові відмінні, то більшим вважається те слово, у якого код даного символу більший.

Все вищесказане демонструє наступна програма:


program poriwn_stroki;
var st1, st2 : string;
    i,s: integer;
begin
  write('Введiть переше слово: ');readln(st1);
  write('Введiть друге слово: ');readln(st2);
  s := 0;
  for i := 1 to length(st1) do
  begin
    write(ord(st1[i]):3,' ');
    s := s + ord(st1[i]);
  end;
  writeln('s = ',s);
  s := 0;
  for i := 1 to length(st2) do
  begin
    write(ord(st2[i]):3,' ');
    s := s + ord(st2[i]);
  end;
  writeln('s = ',s);
  if st1 = st2 then writeln('Слова однаковi')
  else if st1 > st2 then writeln('Переше слово бiльше')
       else writeln('Друге слово бiльше');
  readln;
end.

скачать dle 10.4фильмы бесплатно Наступна сторінка » Приклади розв’язування задач з викор... Попередня сторінка » Робота з літерними та символьними вел...