Цикл з післяумовою » Pascal - основи програмування

Основи програмування на мові Pascal

 

Спонсори

Цикл з післяумовою

    Якщо нам необхідно, щоб умова виконання циклу перевірялась не на початку циклу, а після першого його виконання, то слід використовувати цикли з післяумовою, які досить часто називають циклами з постумовою. Ми вживаємо термін “цикл з післяумовою”, який на нашу думку більш точно відображає специфіку організації циклу і спосіб організації машинного мислення.

    Знову, приведемо спочатку програмну реалізацію задачі про знаходження суми перших ста натуральних чисел з використанням оператора циклу з післяумовою, а потім детально його розглянемо.


Program summa3; { варіант з використанням циклу з післяумовою }
var i, sum : integer;
Begin
sum := 0;
i := 1;
Repeat { цикл з післяумовою! }
sum := sum + i;
inc (i);
until i > 100; { кінець циклу }
Write ('S = ',sum);
Readln;
End.

    Зверніть увагу, що при організації початку і кінця циклу з післяумовою не використовується наша нерозлучна пара Begin ... End, а замість неї нами використано нову пару слів: Repeat ... Until.... Власне вона і є способом організації циклу з післяумовою і розшифровується як виконувати (повторювати) ... поки не виконаються умова ...

    У шкільній алгоритмічній мові аналогу для циклу з післяумовою немає, але його досить просто організувати використовуючи інші конструкції алгоритмічної мови. Як вже згадувалось, Дейкстрою доведено, що довільну програму можна написати використовуючи лише три конструкції: лінійні команди присвоєння, команду розгалуження та оператор циклу з передумовою.

    Даний цикл з точки зору машинної логіки розуміється так: спочатку виконуються команди, що стоять в тілі циклу, а лише потім перевіряється умова закінчення циклу. Якщо умова виконалась, то цикл закінчується, а якщо ні, то цикл починається спочатку. В умовах поставленої нами задачі в приведеній вище програмі розуміється наступне: спочатку до змінної Sum додати значення змінної і, збільшувати параметр і на 1, якщо і стало більше 100, то цикл на цьому закінчити.

    Звертаємо увагу, що в циклах з післяумовою, як і в циклах з передумовою значення змінної–параметра (в нашому випадку і) автоматично не змінюється. Тобто знову ж таки, як нам потрібно змінювати параметр – змінну, що відповідає за умову закінчення циклу, ми повинні вказувати самостійно у самому циклі. Як і у випадку циклу з передумовою, якщо ми забудемо змінювати цю змінну в тілі циклу, то такий цикл буде виконуватись “вічно”, якщо у кінці циклу змінна не відповідала умові закінчення циклу.

    Отже, по кількості виконань, цикл з післяумовою:

  • завжди виконується хоча б один раз;
  • може виконуватись скінчену кількість разів;
  • може бути “вічним”.

    Параметр циклу ми можемо збільшувати або зменшувати на яку завгодно величину, тобто параметр циклу може бути як цілим так і дробовим числом, або взагалі відноситись до інших типів змінних – логічних, символьних і т.д.

    Пояснимо логіку “машинного мислення” при виконанні циклу з передумовою на прикладі нашої задачі. До початку організації циклу ми присвоюємо значення 0 шуканій сумі і крім того задаємо значення параметра циклу – змінній і (що в загальному випадку не є обов’язковим). Цикл починається з значення параметру рівного 1, ПЕОМ виконує операцію циклу Sum := Sum +1, в результаті якої значення Sum = 1, збільшує значення параметра і на 1, і стає рівним 2 і лише тепер виконується перевірка умови завершення циклу, чи 1>100, отримується результат “ні” і оскільки умова закінчення циклу не виконалась, то цикл виконується ще раз. Виконується операція циклу Sum := Sum + 2, в результаті якої значення Sum = 3, збільшується значення параметра і на 1, і стає рівним 3 і т.д. На 99 кроці значення Sum було 4950 і параметр і став 100, перевіряється чи 100>100, отримується результат “ні”, то цикл виконується ще раз – Sum := Sum +100, в результаті якої значення Sum = 5050, збільшується значення параметра і на 1, і стає рівним 101. Перевіряється чи 101>100, отримується результат “так” і цикл на цьому закінчується. Наступною виконується операція, що йде за циклом: надрукувати результат. Весь хід приведених “машинних роздумів” зручно привести в такій таблиці.

Дія

S

і

i > 100

 

0

1

 

+1

1

2

ні

+2

3

3

ні

+3

6

4

ні

 

...

...

...

+99

4950

100

ні

+100

5050

101

так

    У циклі з післяумовою пара Repeat ... Until є не тільки ознакою циклу, але операторними дужками, які в даній конструкції замінюють пару Begin ... End.

    Наголосимо, що оскільки цикл з післяумовою обов'язково виконується хоча б один раз, слід обережно підходити до його застосування. В той же час у багатьох випадках застосування саме цього виду циклу є найбільш зручним, наприклад, у випадку, коли нам потрібно опрацювати натиснення клавіш на клавіатурі

    Знову робимо підсумки. Отже, для циклів з післяумовою необхідно запам’ятати, що:

  1. Цикл з післяумовою може виконуватись яку завгодно кількість разів.
  2. Параметром циклу може бути змінна довільного типу.
  3. Зміну параметру циклу повністю покладено на програміста і змінювати його можна як завгодно.
  4. Цикл з післяумовою завжди виконується хоча б один раз, незважаючи на значення змінної, що є його параметром.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно Наступна сторінка » Який з циклів використовувати? Попередня сторінка » Цикл з параметром